פרנץ פרס/פרקולטור בודום ג'אווה 1 ליטר- Bodum java 1L