התערובות של תמתי


תעורובות הבית בחלקן הן פרייבט לייבל איטלקי ובחלקן ישראליות. אנחנו מקפידים על טריות ואיכות בלי פשרות.