תקנון

מדיניות תמתי

תקנון זה מנוסח בלשון זכר יחיד אך מכוון לשני המינים (זכר ונקבה) ומשמעו גם רבים. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה, סכסוך או בעיה הנובעת ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ובית המשפט יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו. כל זכויות הקניין שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר שלה לרבות עיצוב האתר, היישומים, גרפיקה, תמונות וכו.. הינם קניינה הבלעדי של החברה, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להציג,לפרסם או למכור בכל צורה או דרך שהיא.

אחריות:
-אתר אינטרנט זה פותח ומופעל ע"י חברת "קפה תמתי" ופועל לטובת רכישת מוצרים מתחום הקפה. החנות האינטרנטית של תמתי מאובטחת כחוק והחברה אחראית על טיב ואיכות מוצריה. אם ותחול אחריות החברה בגין כל מקרה או נזק שהוא, אחריות החברה תהא מוגבלת להחזר סכום ההזמנה למשתמש כפי ששולם ע"י באמצעות כרטיס האשראי וסכום זה אכן התקבל בחברה.
-תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד.
-אין להסתמך על פירוט רכיבי המוצר כפי שמופיע באתר, יש לקרוא את רשימת הרכיבים על גבי המוצר עצמו בקבלתו וטרם השימוש בו.
-על אחריות הלקוח בלבד כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנה ותשלום בכרטיס אשראי. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי לרבות נזקי גוף שיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה משימוש באתר. כמו כן, החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או מי מטעמו בגין כל מעשה מחדל או רשלנות לרבות הזמנה באתר המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, הזמנה המתבצעת באתר ע"י קטין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו או כל שימוש אחר שאינו כדין.

הזמנות ומשלוחים:
-המשתמש רשאי להזמין מהאתר כמות סבירה ממוצר כלשהו, סבירות הכמות נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה.
-החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר.
-ההזמנה כפופה למחיר המופיע באתר במועד התשלום הן בכרטיס אשראי, הן טלפונית והן בעת איסוף עצמי וכפופה למלאי המוצרים הקיים בחברה באותה העת.
אספקה- אנו מתחייבים לספק את ההזמנה עד 5 ימי עסקים ממועד התשלום (משתדלים הרבה פחות). למעט מכונות ומטחנות ולמעט ישובים מרוחקים עד 7 ימי עסקים. איחור של עד 10 ימי עסקים ייחשב כסביר, אינו ייחשב כאי עמידה של החברה בתנאי אספקה ואינו יפטור מהמשתמש או חובת תשלום המוצר ו/או המשלוח.
משלוחים-
כל הארץ: 25 ש"ח, משלוח חינם בקניה מעל 250 ₪.


ביטולים והחזרות- זכות המשתמש להחזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה תהא בהתאם להוראות הדין ובכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"ה 2010 ובהתאם לתקנון/מדיניות החברה באותה עת. על המשתמש לבדוק את תכולת ההזמנה בעת קבלתה ולוודא כי סופק לו בהתאם להזמנה באתר. במידה ותתגלה אי התאמה בין ההזמנה לבין מה שסופק בפועל, על המשתמש להודיע לנו טלפונית או בוואצאפ למספר 039506858 תוך 48 שעות ממועד מסירת המוצרים, החברה תתאם מול המשתמש החלפת או החזרת המוצרים לפי חוק ולפי מדיניות החברה.

אבטחת מידע:
-כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, הנתונים מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד נתונים ופענוחם רק ע"י הגורמים המורשים.
-גם החברה מבחינתה תנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע.
-החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד ג'.
-בכל מקרה אם יאבד או יעשה במידע שימוש לא מורשה שאינו בשליטתה של החברה ו/או כתוצאה מכח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק שהוא ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.